Uvjeti korištenja

Dobrodošli u Legislator, u vlasništvu Dream Consistency. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja ("Sporazum") prije nego što počnete koristiti našu web stranicu (legislator.app), našu aplikaciju ("App") i bilo koje povezane usluge ili buduće alate ili widgete, zajednički nazivane "Usluge". Ovaj Sporazum postavlja pravno obvezujuće uvjete i odredbe za vaše korištenje Usluga koje nudi Dream Consistency.

Pristupom ili korištenjem bilo kojeg dijela naših Usluga, pristajete biti vezani ovim Sporazumom. Ako se ne slažete sa svim uvjetima i odredbama ovog Sporazuma, ne smijete pristupiti ili koristiti Usluge.

1. Korištenje usluga

Usluge možete koristiti samo za zakonite svrhe i u skladu s ovim Sporazumom. Slažete se da nećete koristiti Usluge:

  • Na bilo koji način koji krši važeći federalni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis.
  • Za svrhu iskorištavanja, nanošenja štete ili pokušaja iskorištavanja ili nanošenja štete maloljetnicima na bilo koji način izlaganjem neprikladnom sadržaju, traženjem osobnih podataka ili na bilo koji drugi način.
  • Za prijenos ili pribavljanje slanja bilo kojeg reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući bilo koji "junk mail", "lančano pismo" ili "spam" ili bilo koji drugi sličan zahtjev.
  • Za lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja Dream Consistency, zaposlenika Dream Consistency, drugog korisnika ili bilo koje druge osobe ili entiteta.

2. Intelektualno vlasništvo

Usluge, uključujući ali ne ograničavajući se na našu web stranicu (legislator.app), aplikaciju ("App") i bilo koje buduće alate ili widgete, sadrže niz sadržaja, značajki i funkcionalnosti (kao što su informacije, softver, tekst, prikazi, slike, video i audio, kao i dizajn, odabir i raspored istih). Sve ovo je u vlasništvu Dream Consistency, njegovih davatelja licence ili drugih pružatelja takvih materijala i zaštićeno je zakonima o autorskim pravima, žigovima, patentima, poslovnim tajnama i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu ili vlasničkim pravima Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i Srbije.

Licencna dozvola:

  • Pristup web stranici: Dream Consistency vam daje opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu licencu za pristup i korištenje web stranice za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, strogo u skladu s ovim Sporazumom.
  • Aplikacija i druge usluge: Pristup našoj aplikaciji i bilo kojim drugim plaćenim uslugama zahtijeva plaćenu pretplatu ili zasebnu plaćenu licencu, koja se dodjeljuje pod uvjetima navedenim u trenutku kupnje i podložna je ovom Sporazumu.

Ograničenja korištenja:

Ne smijete:

  • Reproducirati, distribuirati, mijenjati, stvarati izvedena djela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovo objavljivati, preuzimati, pohranjivati ili prenositi bilo koji od materijala na našim Uslugama, osim što je slučajno potrebno za pristup i pregledavanje tih materijala putem vašeg web preglednika, aplikacije ili standardnih internetskih protokola.
  • Koristiti bilo koje ručne ili automatizirane metode za kopiranje ili pristup Uslugama ili bilo kojem sadržaju na njima osim putem funkcionalnosti koje su vam izričito ponuđene, kao što su 'Preuzimanje' ili 'Ispis.'
  • Prodavati, licencirati, iznajmljivati ili na drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj za komercijalnu upotrebu ili na bilo koji način koji krši bilo koje pravo treće strane.

Pridržavamo sva prava koja nisu izričito dodijeljena vama na i prema Uslugama i Intelektualnom vlasništvu. Korištenjem Usluga, pristajete poštivati sve zakone o autorskim pravima i druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na takve materijale. Priznajete da se preuzimanjem materijala s Usluga ili korištenjem Usluga ne stječu prava vlasništva. Nadalje, odgovorni ste za usklađivanje s lokalnim zakonima u vašoj nadležnosti koji mogu utjecati na vaše korištenje Usluga.

3. Odricanje od jamstava

USLUGE I NJIHOV SADRŽAJ PRUŽAJU SE "KAKVI JESU." DREAM CONSISTENCY SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI BILO KOJA JAMSTVA TOČNOSTI, TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVA ILI NEKRŠENJA PRAVA. DREAM CONSISTENCY NE JAMČI DA ĆE USLUGE BITI NEPREKIDNE ILI BEZ GREŠAKA, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI ILI DA SU STRANICA ILI POSLUŽITELJ KOJI JE ČINI DOSTUPNOM BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. USLUGE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

POD NIKAKVIM OKOLNOSTIMA DREAM CONSISTENCY, NJEGOVI ZAPOSLENICI, DIREKTORI, SLUŽBENICI, AGENTI, DOBAVLJAČI ILI DRUGI PARTNERI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, KAZNENE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, PODATAKA ILI DOBRE VOLJE, ILI POKRIVANJE ŠTETA), KOJE PROIZLAZE IZ ILI SU U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM STRANICE, BEZ OBZIRA NA TO TEMELJE LI SE NA JAMSTVU, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI, I BEZ OBZIRA NA TO JE LI DREAM CONSISTENCY OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST DREAM CONSISTENCY KOJA PROIZLAZI IZ ILI U VEZI S OVIM SPORAZUMOM ILI VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK AKCIJE (BILO DA SE TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU, KRŠENJU JAMSTVA ILI DRUGOM), NEĆE PREMAŠITI $100.

4. Odšteta

Pristajete obeštetiti i zaštititi Dream Consistency i njegove zaposlenike, direktore, službenike, agente, dobavljače i druge partnere od i protiv bilo kojeg zahtjeva ili potraživanja, uključujući razumne troškove odvjetnika, koje napravi bilo koja treća strana zbog ili koje proizlaze iz vašeg korištenja Usluga, vašeg kršenja ovog Sporazuma ili vašeg kršenja bilo kojih prava druge strane.

5. Mjerodavno pravo i nadležnost

Bilo koja pravna radnja ili postupak koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Sporazumom ili Uslugama bit će pokrenuti isključivo u Srbiji, gdje je Dream Consistency lociran, i ovime pristajete na nadležnost tih sudova. Ovaj Sporazum bit će reguliran i tumačen u skladu sa zakonima Srbije.

6. Prestanak

Dobrovoljni prestanak korisnika: Ovaj Sporazum možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako da nas obavijestite pisanim putem. Prestanak će stupiti na snagu odmah po primitku vaše pisane obavijesti. Nećete dobiti povrat za bilo koji preostali dio vašeg pretplatničkog razdoblja osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima pretplatničkog sporazuma.

Prestanak zbog neplaćanja: Ako ne platite pretplatničke naknade ili bilo koje druge naknade dugovane prema uvjetima ovog Sporazuma, možemo suspendirati ili prekinuti vaš pristup Uslugama. Pristup će biti suspendiran dok se ne prime sva dospjela plaćanja. Tijekom tog vremena nećete imati pristup vašim podacima. Ako plaćanja nisu primljena unutar određenog razdoblja, kako je detaljno navedeno u vašem pretplatničkom sporazumu, zadržavamo pravo trajno prekinuti vaš račun.

Prestanak zbog kršenja Sporazuma: Također možemo prekinuti ovaj Sporazum s trenutnim učinkom ako prekršite bilo koje druge uvjete i odredbe ovog Sporazuma, uključujući ali ne ograničavajući se na kršenja naših pravila korištenja i prava intelektualnog vlasništva. U slučaju takvog prestanka, nećete imati pristup vašim podacima i neće biti osiguran povrat novca.

Učinci prestanka: Po prestanku ovog Sporazuma, vaše pravo na korištenje Usluga odmah prestaje i možemo izbrisati ili deaktivirati vaš račun i sve povezane informacije i datoteke na vašem računu bez odgovornosti prema vama. Nismo obvezni vratiti ili osigurati kopije bilo kojeg vašeg sadržaja. Ako je primjenjivo, zadržavamo pravo naplatiti vam naknade do kraja vašeg pretplatničkog razdoblja, prikupiti dugovane naknade i/ili poduzeti pravne radnje za naplatu neplaćenih iznosa.

Trajnost: Odredbe ovog Sporazuma koje bi po svojoj prirodi trebale preživjeti prestanak ostat će na snazi i nakon prestanka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odredbe o vlasništvu, odricanja od jamstava, obeštećenja i ograničenja odgovornosti.

Ako imate bilo kakva pitanja o ovom Sporazumu, molimo vas da nas kontaktirate na info@dreamconsistency.com.

Datum stupanja na snagu: 25. travnja 2024.