Termeni de utilizare

Bine ați venit la Legislator, deținut de Dream Consistency. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare ("Acord") înainte de a utiliza site-ul nostru web (legislator.app), aplicația noastră ("App") și orice servicii asociate sau unelte sau widgeturi viitoare, denumite colectiv "Servicii". Acest Acord stabilește termenii și condițiile juridic obligatorii pentru utilizarea Serviciilor oferite de Dream Consistency.

Accesând sau utilizând orice parte a Serviciilor noastre, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui Acord, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile.

1. Utilizarea Serviciilor

Puteți utiliza Serviciile doar în scopuri legale și în conformitate cu acest Acord. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile:

  • În orice mod care încalcă orice lege sau regulament federal, statal, local sau internațional aplicabil.
  • În scopul de a exploata, dăuna sau încerca să exploateze sau să dăuneze minorilor în orice mod prin expunerea acestora la conținut nepotrivit, solicitând informații personale identificabile sau altfel.
  • Pentru a transmite sau a obține trimiterea de orice material publicitar sau promoțional, inclusiv orice „poștă nedorită”, „scrisoare în lanț” sau „spam” sau orice altă solicitare similară.
  • Pentru a vă impersona sau a încerca să vă impersonați Dream Consistency, un angajat Dream Consistency, un alt utilizator sau orice altă persoană sau entitate.

2. Proprietate Intelectuală

Serviciile, inclusiv dar fără a se limita la site-ul nostru web (legislator.app), aplicația ("App") și orice unelte sau widgeturi viitoare, cuprind o gamă de conținuturi, funcții și funcționalități (cum ar fi informații, software, text, afișări, imagini, video și audio, precum și designul, selecția și aranjamentul acestora). Toate acestea sunt deținute de Dream Consistency, licențiatorii săi sau alți furnizori ai acestor materiale și sunt protejate sub legile drepturilor de autor, mărcilor comerciale, patentelor, secretelor comerciale și alte legi de proprietate intelectuală sau proprietate din Statele Unite, Uniunea Europeană și Serbia.

Acordarea Licenței:

  • Acces la site-ul web: Dream Consistency vă acordă o licență limitată, revocabilă, non-exclusivă, non-transferabilă pentru a accesa și utiliza site-ul web pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, strict în conformitate cu acest Acord.
  • Aplicația și alte Servicii: Accesul la aplicația noastră și la orice alte servicii plătite necesită un abonament plătit sau o licență plătită separat, acordată în conformitate cu termenii specificați la momentul achiziției și supusă acestui Acord.

Restricții de Utilizare:

Nu vi se permite să:

  • Reproduceți, distribuiți, modificați, creați lucrări derivate, expuneți public, efectuați public, republicați, descărcați, stocați sau transmiteți oricare dintre materialele de pe Serviciile noastre, cu excepția cazului în care este necesar incidental pentru accesarea și vizualizarea acestor materiale prin browserul dumneavoastră web, aplicație sau protocoale standard de internet.
  • Utilizați orice mijloace manuale sau automate pentru a copia sau accesa Serviciile sau orice conținut de pe acestea, altfel decât prin funcționalitățile explicit oferite vouă, cum ar fi 'Descărcare' sau 'Printare'.
  • Vindeți, licențiați, închiriați sau exploatați în alt mod orice conținut pentru uz comercial sau în orice mod care încalcă drepturile unei terțe părți.

Păstrăm toate drepturile care nu vă sunt acordate expres în și la Serviciile și Proprietatea Intelectuală. Prin utilizarea Serviciilor, vă angajați să respectați toate legile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală aplicabile acestor materiale. Recunoașteți că nu dobândiți niciun drept de proprietate prin descărcarea de materiale din Serviciile noastre sau prin utilizarea Serviciilor. În plus, sunteți responsabil pentru conformitatea cu legile locale din jurisdicția dumneavoastră care ar putea afecta utilizarea Serviciilor.

3. Renunțare la Garanții

SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL LOR SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT". DREAM CONSISTENCY RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE ACURATEȚE, COMERCIABILITATE, APTITUDINE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU NEÎNCĂLCARE. DREAM CONSISTENCY NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE, SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERUL CARE LE FACE DISPONIBILE SUNT LIBERE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. UTILIZAȚI SERVICIILE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTR RISC.

ÎN NICIUN CAZ, DREAM CONSISTENCY, ANGAJAȚII SĂI, DIRECTORII, OFIȚERII, AGENȚII, FURNIZORII SAU ALȚI PARTENERI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE, SPECIALE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR, DATELOR SAU BUNĂVOINȚEI SAU DAUNE DE ACOPERIRE), CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI, INDIFERENT DACĂ SUNT BAZATE PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICT SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ, ȘI INDIFERENT DACĂ DREAM CONSISTENCY A FOST INFORMAT SAU NU DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A DREAM CONSISTENCY CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST ACORD SAU UTILIZAREA SERVICIILOR DUMNEAVOASTRĂ, INDIFERENT DE CAUZA ACȚIUNII (FIE ÎN CONTRACT, DELICT, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI SAU ALTFEL), NU VA DEPĂȘI 100 DE DOLARI.

4. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Dream Consistency și angajații, directorii, ofițerii, agenții, furnizorii și alți parteneri ai săi față de orice pretenție sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, formulate de orice terță parte datorită sau ca urmare a utilizării Serviciilor dumneavoastră, încălcării acestui Acord, sau încălcării drepturilor altuia.

5. Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice acțiune legală sau procedură care decurge din sau în legătură cu acest Acord sau Serviciile va fi inițiată exclusiv în Serbia, unde este situat Dream Consistency, și prin prezenta consimțiți la jurisdicția acestor tribunale. Acest Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile Serbiei.

6. Reziliere

Reziliere voluntară de către utilizator: Puteți rezilia acest Acord în orice moment notificându-ne în scris. Rezilierea va intra în vigoare imediat după primirea notificării dvs. scrise. Nu veți primi o rambursare pentru orice parte rămasă din termenul abonamentului dvs., cu excepția cazului în care este specificat altfel în termenii acordului de abonament.

Reziliere pentru neplată: Dacă nu efectuați plata taxelor de abonament sau a altor taxe datorate în conformitate cu termenii acestui Acord, putem suspenda sau rezilia accesul dvs. la Servicii. Accesul va fi suspendat până când toate plățile restante sunt efectuate. În această perioadă, nu veți avea acces la datele dvs. Dacă plățile nu sunt primite într-o perioadă specificată, așa cum este detaliat în acordul dvs. de abonament, ne rezervăm dreptul de a rezilia permanent contul dvs.

Reziliere pentru încălcarea Acordului: De asemenea, putem rezilia acest Acord cu efect imediat dacă încălcați oricare dintre termenii și condițiile acestui Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcările politicilor noastre de utilizare și drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul unei astfel de rezilieri, nu veți avea acces la datele dvs., și nu se va oferi nicio rambursare.

Efectele rezilierii: La rezilierea acestui Acord, dreptul dvs. de a utiliza Serviciile va înceta imediat, și putem șterge sau dezactiva contul dvs. și toate informațiile și fișierele asociate din contul dvs. fără nicio răspundere pentru dvs. Nu suntem obligați să returnăm sau să furnizăm copii ale oricărui conținut al dvs. Dacă este aplicabil, ne rezervăm dreptul de a vă percepe taxe până la sfârșitul termenului abonamentului dvs., de a colecta taxele datorate și/sau de a întreprinde acțiuni legale pentru recuperarea plăților restante.

Supraviețuirea: Dispozițiile acestui Acord care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii vor rămâne în vigoare după reziliere, inclusiv, dar fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, exonerările de garanție, indemnitățile și limitările de răspundere.

Dacă aveți întrebări despre acest Acord, vă rugăm să ne contactați la info@dreamconsistency.com.

Data efectivă: 25.04.2024